Sellelt lehelt leiad viimaste aastate nõutumate koolituste ettekanded:

Vana maja taastamise lugu. Andres Uus, MTÜ Vanaajamaja. 2022

Puitkonstruktsioonide tugevusarvutuste alused. Marko Teder, OÜ Wood NTD. 2018

Uus muinsuskaitseseadus – mida toob see kaasa mälestiste omanikele? Anu Lepp, Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektor. 2018

Enamlevinud vead vana maja restaureerimisel. Jaan Vali, endine Muinsuskaitseameti peainspektor. 2018

Puit ehituses. Andres Uus, MTÜ Vanaajamaja. 2017

Vana palkhoone taastamine. Andres Uus, video-ettekanne Vana maamaja päeval 19.11.2016 (alates 2:52:30)

Puitkonstruktsioonid. Kalle Pilt, OÜ Puleium. 2015

Kandvad puitkonstruktsioonid vanadel hoonetel. Ain Pihl, OÜ Rändmeister. 2015

Palkide vahetusest vanades puithoonetes. Andres Uus, MTÜ Vanaajamaja. 2015

Mittekahjustavad meetodid puitelementide seisukorra hindamiseks. Marko Teder, OÜ Wood NDT. 2015

Puitehitisi kahjustavad putukad. Mati Marin, TÜ. 2015

Vanade puithoonete soojustamine. Üllar Alev, TTÜ. 2014

Niiskete ruumide ehitamine vanasse majja. Üllar Alev, TTÜ. 2013