r_ehitus_2

 

 

Sellel lehel anname soovitusi iseseisvalt käsitööna palkhoone ehitamiseks. Tekstid põhinevad Vanaajamaja poolt 2007. aastal välja antud käsiraamatul “Soovitused käsitööna palkmaja ehituseks”, mille autoriteks on Andres Uus ja Ragner Lõbu. Raamat ise on läbi müüdud ja saadaval raamatukogudes.

Nõuanded on mõeldud palkehitajaile, aga ka palkehitustööde tellijaile ja projekteerijaile. Näiteks võib juhendit kasutada töö- ja ehituslepingute toena ning palkehitust puudutavate vaidluste lahendamisel.

Palkehitus on mitmekesine valdkond, kus samu või sarnaseid probleeme võib lahendada mitmeti eeldusel, et väljapakutud tegevus on piisav ja kooskõlas hea ehitustavaga.