Vanaajamaja koolituskeskuses Moostes on avatud pärandehituse praktiline püsinäitus, mis annab võimaluse kohapeal praktiliste näidiste varal tutvustada palkhoone taastamise töövõtteid ja tehnilisi lahendusi.

Püsinäitus toetab traditsioonilise ehituse kursustel antavat õpet ja annab ülevaate taluehituses kasutusel olevatest materjalidest, tööriistadest ja ehitusvõtetest. Näidistena on esitatud:

  • palkehitise soojustamise võimalused,
  • enamlevinud puit-tappühendused,
  • traditsioonilised palkehituse nurgad,
  • põrandalaudade ühendamise viisid,
  • palkehituses kasutatavad materjalid,
  • vanad palkehituse tööriistad.

Huvilistel on võimalus väljapanekuga tutvuda ja meistritelt puithoonete taastamise alast nõu küsida:

  • koolituste toimumise ajal (vt koolituskalendrit) või
  • endale nõustamiseks eraldi aega broneerides (tööpäeviti kl 13-16).

Mõlemal juhul anna oma tulekust kindlasti ette teada info@vanaajamaja.ee.

2017. aastal valminud pärandehituse praktiline püsinäitus: