MTÜ juhatus on 2018. aastal kaheliikmeline. Juhatusse kuuluvad Ragner Lõbu ja Mari Kaisel.

Vanaajamaja järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.