MTÜ juhatus on kolmeliikmeline. Juhatusse kuuluvad Ragner Lõbu, Mari Kaisel ja Piret Uus.

Vanaajamaja järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid.