Toeta Lalsi kiriku restaureerimistöid!

Kiriku restaureerimistööd jätkuvad 2020. aastal idalöövi katusetöödega. Siinjuures vajame aga Sinu abi! Kümnete vabatahtlike abiga saab igast Sinu annetatud eurost kümme. Igaühel on võimalus kirikutaastamises osaleda!

Tööde jätkumist on võimalik toetada läbi kiriku koguduse või MTÜ Vanaajamaja.
MTÜ EAÕK Lalsi Püha Nikolause Kogudusel on oma allkonto väikeses kohalikus pangas.

Saaja: Leie Hoiu-laenuühistu
SWEDPANK  a/a EE742200001120085603
Selgitus: Lalsi kirik

või

Saaja: MTÜ Vanaajamaja
SEB a/a EE491010220119501011
Selgitus: Lalsi kirik

** MTÜ Vanaajamaja kuulub  tulumaksusoodustusega MTÜ-de, SA-de ja usuliste ühenduste nimekirja. Juriidiliste isikute poolt sellistele organisatsioonidele tehtud annetused on maksuvabad kuni 10% majandusaasta kasumist või 3% palgafondist. Eraisikud saavad annetatud summalt tulumaksu tagasi (TuMS § 49). Vt lähemalt maksuküsimusi.