Toeta Lalsi kiriku katuse restaureerimistöid!

Katuse restaureerimine jätkub 2019. aastal nurgatornide ennistamisega. Siinjuures vajame aga Sinu abi, millega saame anda panuse Viljandimaa ehituspärandi säilimisse ja ühe imeilusa ja väärtusliku hoone taastamisse. Kümnete vabatahtlike abiga saab igast Sinu annetatud eurost kümme!

Igaühel on võimalus kirikutaastamises osaleda!

Tööde jätkumist on võimalik toetada läbi kiriku koguduse või MTÜ Vanaajamaja. MTÜ EAÕK Lalsi Püha Nikolause Kogudusel on oma allkonto väikeses kohalikus pangas.

Saaja: Leie Hoiu-laenuühistu
SWEDPANK  a/a EE742200001120085603
Selgitus: Lalsi kirik

või

Saaja: MTÜ Vanaajamaja
SEB a/a EE491010220119501011
Selgitus: Lalsi kirik


Toetajad 2019

Tänavusi töid on toetamas hulk häid kaasaelajaid. Rõõm on tõdeda, et aasta-aastalt kasvab riigi poolne tugi selle esindusliku mälestise päästmisel. Oleme tänulikud kõigile headele toetajatele!

Muinsuskaitseamet (ehitismälestise restaureerimise toetus)
LEADER toetus (läbi EAÕK)
Kultuuriministeerium
Riigimetsa Majandamise Keskus (puitmaterjal)
AS Viljandi Espak (materjalid)
OÜ Kero Trading (kinnitusvahendid)
Koksvere veski (toiduained)
Väike-Vasara talu (toiduained)
Coop Kolga-Jaani kauplus (toiduained)
Tere AS (toiduained)
Grüne Fee (toiduained)
Vadi talu (toiduained)
Koorti Kartul OÜ (toiduained)
kohalik kogukond (toiduained)

 

Toetajad 2018

2018. aasta juunis jätkasime kiriku katusetöödega ja korraldasime Lalsis taaskord rahvusvahelised restaureerimistalgud, mis tõid kokku 30 puutöömeistrid ja vabatahtlikku abilist.

Lahkete annetajate abiga kogusime 1380 eur rahalist toetust. Väga suureks abiks oli sponsorite välja pandud toetus ehitusmaterjalides, toiduainetes jm.

Täname kõiki, kes on jõu, nõu või rahalise toetusega abiks!

Muinsuskaitseamet
Riigimetsa Majandamise Keskus (puitmaterjal)
AS Viljandi Espak (materjalid)
OÜ Kero Trading (kinnitusvahendid)
Koksvere veski (toiduained)
Laane talu (toiduained)
Väike-Vasara talu (toiduained)
Coop Kolga-Jaani kauplus (toiduained)
Tere AS (toiduained)
Grüne Fee (toiduained)
Vadi talu (toiduained)
Koorti Kartul OÜ (toiduained)
kohalik kogukond (toiduained)

OÜ Amain Ehitus
OÜ Rõuge Sepp
Jaanus Reinvee
Evar Riitsaar
Monika ja Jaco Wessels
Krista ja Raivo Sildoja
Karmen Nurme
Riin Palta ja Tiit Toomel
Mooste Viinavabrik
Mooste Taaskasutuskoda
Viiratsi Saeveski AS
Georg Lassur
Allan Eichenbaum
Kersti Siim
Veiko Vildek
Annika Ilm
Mait Märdin

Toetajad 2017

Eelmisel suvel panustasid Lalsi kiriku renoveerimisse 22 suurepärast vabatahtlikku Eestist ja välismaalt rohkem kui tuhande vabatahtliku töö tunniga ning kümned ettevõtted näitasid oma suuremeelsust annetades materjale ja kaupu. Samuti täname kõiki eraannetajaid, kelle abiga kogunes 2017. a restaureerimisprojekti toetuseks 2 995,35 eur.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
MTÜ EAÕK Lalsi Püha Nikolause Kogudus
kohalik elanikkond ja ettevõtted
Eesti Muinsuskaitseamet
OÜ Vana Maja (ehitustehnika, müüritööd)
OÜ Maakivist (kivitööd)
AS Espak Viljandi (materjalid)
OÜ Kero Trading (kinnitusvahendid)
Kolga-Jaani vald
Riigimetsa Majandamise Keskus (puitmaterjal)
OÜ Hobbiton (materjali ettevalmistus)

Laftekompaniet AS
Saulerman OÜ
Uuenurga OÜ
George Fuller
Targo Kalamees
Aleksei Saks
Liina Laaser
Varola OÜ
Tasu Prangli
Morgander OÜ
Karmen Nurme
Taavi Tuvike
Taimar Kelder
Urmas Uus
Tender Ehitus OÜ
Rõuge Sepp OÜ
Urmet Udumets
Igor Petrov
Mari Kaisel
Triin Talk
Violeta Glück
Urmas Meenbek
Marek Nano
Ainar Toomsaar
Ethel Poolakese
Jaanus Reinvee
Maiu Vahkal
Margus Ott
Õie Orgusaar
Arko Kuns
Andrus Peetvere
Linda Lainvoo
Piret Riim
Kaido Palu
Margus Tamme
Mario Küttmann
Joel Aljes
Kersti Siim
Mart Vernik
Alar Lauk
Indrek Mustimets
Villu Pekka
Harri Puskar
Kai Kikkas
Helen Veski
Rando Sooper
Üllar Kiisk
Robert Bunder

** MTÜ Vanaajamaja kuulub  tulumaksusoodustusega MTÜ-de, SA-de ja usuliste ühenduste nimekirja. Juriidiliste isikute poolt sellistele organisatsioonidele tehtud annetused on maksuvabad kuni 10% majandusaasta kasumist või 3% palgafondist. Eraisikud saavad annetatud summalt tulumaksu tagasi (TuMS § 49). Vt lähemalt maksuküsimusi.