Vanaajamaja poolt välja antud infolehed:

Vanaajamaja poolt välja antud muud trükised:

Filmid ja videod:

Viited internetist:

Lugemissoovitus: Rõhtpalkmajade taastamisest ja ehitamisest

 • Vana maamaja käsiraamat. 2012. Koostanud Joosep Metslang. Tallinn.
 • Konsa, Kurmo, Pilt, Kalle. 2012. Hoonete biokahjustused. Tartu.
 • Söderberg, U., Kjellberg, H. 1997. Rõhtpalkmajad. Hooldus ja parandamine. Rootsi Riigi Muinsuskaitseamet. Stockholm.
 • Kaila, Panu. 1999. “Majatohter III” (Teemad: 11. Puu. 12. Puu ja vesi. 13. Puidu mädanemiskahjustused.)
 • Kaila, Panu. 1999. “Majatohter IV” (Teemad: 14. Puidu putukakahjustused. 15. Puitehitamine.)
 • Kaila, Panu. 1999. “Majatohter V” (Teemad: 16. Soojusisolatsioon ja tihendamine. 17. Isolatsiooni- ja tihendusmaterjalid.)
 • Keppo, J. 1999. Palkmaja ehitamine. Tallinn.
 • Masso, T. 1991. Palkmajad. Tallinn.
 • Uus, A. 2001. Laastukatus. Ehitaja 7-8/2001. Tallinn.
 • Uus, A. 2000. Ehituspalkide valik palkmaja tarvis. Ehitaja 4/2000. Tallinn.
 • Veski, A. 1943. Puitehituse käsiraamat. Tartu.
 • Täheväli Stroh, Lea. 2005. Maja ja niiskus. Praktilisi nõuandeid niiskuskahjustuste ennetamiseks. Sarjas Maja tervis, AS Ajakirjade Kirjastus.
 • Traditsiooniline puitkonkstruktsioon ja puusepatöö Venemaal. 2019, Moskva (vene keeles)

Lugemissoovitus: Palkhoonete ajaloost

 • Habicht, T. 2008. Eesti saun.
 • Habicht, T. 1977. Rahvapärane arhitektuur. Tallinn.
 • Habicht, T. 1965. Kagu-Eesti taluehitused XIX sajandi teisel poolel ja XX sajandi algul. Tartu.
 • Habicht, T. 1961. Rehielamu Kagu-Eestis 19. sajandi teisel poolel. Tartu.
 • Manninen, I. 1925. Setude ehitused I. ERM Ar, I. Tartu.
 • Manninen, I. 1926. Setude ehitused II. ERM Ar, II. Tartu.
 • Pärdi, H. 2012. Eesti talumaja lugu. Ehituskunst ja elu 1840-1940.
 • Ränk, G. 1939. Saaremaa taluehitised. Tartu.
 • Tihase, K. 1974/2007. Eesti talurahvaarhitektuur. Tallinn.
 • Troska, G., Viires A. 1998. Ehitised ja taluõued. Eesti rahvakultuur. Tallinn.
 • Viires, A. 1960. Eesti rahvapärane puutööndus. Tallinn.