20150123_0020

Õppekorralduse alused

Üldkorraldus

Koolitused kestavad paarist tunnist kuni 10 päevani. Erikokkuleppel ja tellimisel on võimalik koostada ka pikema kestusega õppekava. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekeskkond

Vanaajamaja Koolituskeskus asub Põlvamaal, Mooste mõisakompleksi renoveeritud kuivatihoones. Lisaks avarale töökojale on keskus varustatud sauna, pesemis- ja riietusruumi, WC-de ning kööginurgaga. Töökojas on olemas kõik vajalikud tööriistad ja isikukaitsevahendid. Enamasti sisaldub õppematerjalide ja –vahendite hind kursuse hinna sees. Vastasel juhul on sellekohane teave kursuse tutvustuses.

Eelkõige korraldame koolitusi Moostes oma koolituskeskuses. Väljaspool meie koolituskeskust toimuvad teoreetilised õppepäevi selleks sobivates ruumides ning praktilised koolitused taastamist või ümberehitust vajavatel objektidel.

Kursusele registreerumine, vastuvõtt ja tasumine

Enamiku kursuste osavõtjatelt ei eeldata eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav, on see välja toodud kursuse kirjelduses. Kursustele saab registreeruda kodulehel täites registreerumisvormi (kinnitame kursusele vastuvõtu registreerimise teatega e-posti teel) või telefoni teel. Koos kursusele registreerimise kinnitusega teatame maksetähtaja ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid. Kursuse eest tasumise tähtaeg on reeglina 7 päeva peale registreerimist väljastatud arve alusel. Osalustasu makstakse pangaülekandega MTÜ Vanaajamaja arveldusarvele Swedbankis EE792200001120238094. Selgitusse palume märkida arve numbri, kursuse nime, toimumise kuupäevad ja osaleja nime.

Üldjuhul soodustusi ei tehta. Meie osalustasu hinnas sisaldub käibemaks. Kursuslane garanteerib endale koha, kui osalustasu laekub ettenähtud kuupäevaks. Osalustasu saab tasuda ühes osas.

Tulumaksusoodustus

Allpool nimetatud Vanaajamaja poolt korraldatavate koolituste osalustasu saab näidata tuludeklaratsioonil koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26). Kui olete meile teatanud oma isikukoodi, siis edastame Teie andmed Maksu- ja Tolliametile, soovi korral väljastame Teile tasumist kinnitava tõendi.

Tulumaksusoodustust saab järgmiste kursuste osalustasudelt: palkmajade ehitus, palkhoone taastamine, vahvärkkonstruktsioonide ehitus (vt õppekavad all).

Koolitusest loobumine

Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada esimesel võimalusel aadressil info@vanaajamaja.ee.
Koolitusele mitteilmumisel ja poolelijätmisel makstud tasu ei tagastata.
Koolitusest loobumise teatamisel kuni seitse (7) päeva enne kursuse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses. 
Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) päeva enne kursuse toimumist tagastatakse 50% makstud osalustasust. Teatamisel kaks (2) või vähem päeva enne kursuse toimumist osalustasu ei tagastata.

Koolituse lõpetamine

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus või tõend osalemise kohta vastavalt õppekavale. Koolituse puhul, mille maht on väiksem kui 5 päeva, väljastatakse tunnistus vaid vastava soovi korral. Tunnistusi väljastame ka tagasiulatuvalt kuni 1 aasta.

Muudatused õppeplaanis

Vanaajamajal on õigus teha õppeplaanis muudatusi. Koolituse ära jäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 nädal enne koolituse algust. Osalustasu tagastatakse või soovi korral kantakse üle mõnele teisele koolitusele.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult MTÜ Vanaajamaja juhatuse poole. Vaide vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

Õppekavad
Palkehituse õppekava

Palkhoone taastamine

Pruss-sõrestikehitus

Maakivimüüri ehitus ja taastamine

Eesti Hariduse Infosüsteemis on koolituskeskuse majandustegevusteate reg.nr 151680.

Tutvu kvaliteedi tagamise alustega SIIN.