KÜSK Voldik_sponsoriga

Projekti nimi: Vanaajamaja tegevusvõimekuse tõstmine läbi turundusplaani koostamise ja elluviimise

Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Eelarve: 9641,74 eur, millest KÜSK toetus 8669,57 eur

Kestvus: aprill 2014 – märts 2015

Projekti eesmärk ja tegevused:

Projekti eesmärk on MTÜ Vanaajamaja tegevusvõimekuse ja majandusliku suutlikkuse tõstmine Eesti rahvusliku ehituskultuuri säilitamisel, õpetamisel ja populariseerimisel. Projekti abil muudame Vanaajamaja tegevuse ja missiooni nähtavamaks üle Eesti, kaasame uusi koostööpartnereid traditsioonilisi käsitööoskusi arendavate õppeasutuste ja ühenduste hulgas ning parandame Vanaajamaja võimekust teenuste osutamisel. Eesmärk saavutatakse läbi asjatundjate poolt turundusplaani koosatmise ja elluviimise, teavitustegevuste (fotokonkursi, infopäevade, artiklite, sotsiaalmeedia) ning püsipartnerite leidmise riiklike kutseõppeasutuste seast. Projekti sihtrühmadeks on traditsioonilise ehituse huvilised, vanade hoonete omanikud ning traditsioonilisi ehitusoskusi omandavad noored. Projekti tulemusel kasvab teadlikkus Vanaajamaja tegevusest ja teenustest geograafiliselt laiemas piirkonnas. Nii vanade hoonete omanikud kui ka renoveerimishuvilised leiavad meid paremini üles, oskavad ja tahavad küsida õigel hetkel nõu ja seeläbi säästa Eesti traditsioonilist ehitust. Vanaajamaja tegevusvõimekus kasvab pakkudes teenuseid laiemale sihtrühmale, lisaks eraisikutele ka kutsekoolidele ja teistele õppeasutustele.

Projekti tegevused ja tulemused:

  • Ühenduse turundusplaan. Meel Valgu abiga on kokku pandud plaan Vanaajamaja koolituste turundamiseks (ühendusesiseseks kasutamiseks).
  • Fotokonkurss. Juunist oktoobrini 2014 viis Vanaajamaja koostöös Eesti Fototurismi Keskusega läbi fotokonkursi “Vana aja maja”. Tulemustega saab tutvuda siin.
  • Jaanuaris 2015 avasime uuendatud kodulehe.
  • Andsime välja Vanaajamaja voldiku, mis on kättesaadav nt meie partnerite juures ja  muuseumides.
  • Koostatud on 3 õppekava ametikoolidele täiendõppe pakkumiseks.
  • Infopäevad 31. okt 2014 Lääne-Virumaal, Sallas ja 3. jaanuaril 2015 Tallinnas, EVMis
  • Vanaajamaja tegevust tutvustati valla ja maakonnalehtedes üle Eesti.