homepage

Projekti nimi: Kaduvate ehituslike käsitööoskuste taaselustamine

www.rediapro.com

Rahastaja: ERASMUS+ KA2 Strateegiline Partnerlus; projekt nr 2014-1-HU01-KA202-002280

Kestvus: september 2014 – august 2016

Koordinaator:
EK Association, Ungari

Partnerid:
Doctum, Hispaania
Vilnius Association of Fine Crafts, Leedu
E.C.I.P.A. UMBRIA, Itaalia
Stroyexpert – SEK Ltd, Bulgaaria
Vanaajamaja, Eesti
Tektum Architectural Studio, Rumeenia
Edinburgh World Heritage, Suurbritannia

Projekti eesmärk ja tegevused:

REDIAPRO partnerluse eesmärk on aidata kaasa ajalooliste ehitusoskust, – tavade ja arhitektuuriga seotud käsitööoskuste elustamisele ja laiemale kasutamisele. Laiemalt on eesmärgiks kohalike kogukondade tugevdamine läbi nende unikaalse ehituskultuuri ja väärtuslike oskuste toetamise.

Projekti jooksul kogutakse partnerriikides infot piirkonnaspetsiifiliste ehitusoskuste, nende õppimise ja praktiseerimise võimaluste, arhitektuursete näidete ning taastamise ja säilitamise kohta. Selle põhjal püütakse teha järeldusi, milline võiks olla nende oskuste roll tänapäeva nõudmistele vastavas ehitusvaldkonnas. Valmivad lühifilmid ehituslike käsitööoskuste tutvustamiseks ja populariseerimiseks uue põlvkonna ehitushuvilistele. Meie koostöö tulemusel valmib online portaal, mis tutvustab kaduvaid käsitööoskusi tekstis ja pildis. Sellest võiks saada alus rahvusvahelisele võrgustikule, mis vahetab infot ehituslike oskuste, uute ideede ja sündmuste ning valminud tööde osas.

Projekti partneriteks on kaheksa eripalgelise organisatsiooni esindajad üle Euroopa: arhitektid, kutsetaseme õpetajad, muinsuskaitsjad, renoveerijad ja koolitajad.