Täname kõiki, kes on jõu, nõu või rahalise toetusega abiks! Me ei unusta hetkekski, et lisaks rahalisele ja ainelisele toetusele panustavad igal suvel kümned vabatahtlikud oma oskuste ja ajaga Lalsi kiriku restaureerimisse.

Toetajad 2019

Töid toetas hulk häid kaasaelajaid. Rõõm on tõdeda, et aasta-aastalt kasvab riigi poolne tugi selle esindusliku mälestise päästmisel. Oleme tänulikud kõigile headele toetajatele! Annetustena kogunes tänavu 11 000 eur.

Muinsuskaitseamet (ehitismälestise restaureerimise toetus)
Kultuuriministeerium
Marta Suigusaar
Ibodat Skvortsova
Viljandi vald
Riigimetsa Majandamise Keskus (puitmaterjal)
OÜ Hobbiton (puitmaterjali töötlemine)
AS Viljandi Espak (materjalid)
OÜ Kero Trading (kinnitusvahendid)
Koksvere veski (toiduained)
Väike-Vasara talu (toiduained)
Coop Kolga-Jaani kauplus (toiduained)
Tere AS (toiduained)
Grüne Fee (toiduained)
Vadi talu (toiduained)
Koorti Kartul OÜ (toiduained)
kohalik kogukond (toiduained)

 

Toetajad 2018

Lahkete annetajate abiga kogusime 1 380 eur rahalist toetust. Väga suureks abiks oli sponsorite välja pandud toetus ehitusmaterjalides, toiduainetes jm.

Muinsuskaitseamet
Kolga-Jaani vald
Riigimetsa Majandamise Keskus (puitmaterjal)
AS Viljandi Espak (materjalid)
OÜ Kero Trading (kinnitusvahendid)
Koksvere veski (toiduained)
Laane talu (toiduained)
Väike-Vasara talu (toiduained)
Coop Kolga-Jaani kauplus (toiduained)
Tere AS (toiduained)
Grüne Fee (toiduained)
Vadi talu (toiduained)
Koorti Kartul OÜ (toiduained)
kohalik kogukond (toiduained)

OÜ Amain Ehitus
OÜ Rõuge Sepp
Jaanus Reinvee
Evar Riitsaar
Monika ja Jaco Wessels
Krista ja Raivo Sildoja
Karmen Nurme
Riin Palta ja Tiit Toomel
Mooste Viinavabrik
Mooste Taaskasutuskoda
Viiratsi Saeveski AS
Georg Lassur
Allan Eichenbaum
Kersti Siim
Veiko Vildek
Annika Ilm
Mait Märdin

Toetajad 2017

Eraannetajate abiga kogunes 2017. a restaureerimisprojekti toetuseks 2 995,35 eur.

MTÜ EAÕK Lalsi Püha Nikolause Kogudus
kohalik elanikkond ja ettevõtted
Muinsuskaitseamet
OÜ Vana Maja (ehitustehnika, müüritööd)
OÜ Maakivist (kivitööd)
AS Espak Viljandi (materjalid)
OÜ Kero Trading (kinnitusvahendid)
Kolga-Jaani vald
Riigimetsa Majandamise Keskus (puitmaterjal)
OÜ Hobbiton (materjali ettevalmistus)

Laftekompaniet AS
Saulerman OÜ
Uuenurga OÜ
George Fuller
Targo Kalamees
Aleksei Saks
Liina Laaser
Varola OÜ
Tasu Prangli
Morgander OÜ
Karmen Nurme
Taavi Tuvike
Taimar Kelder
Urmas Uus
Tender Ehitus OÜ
Rõuge Sepp OÜ
Urmet Udumets
Igor Petrov
Mari Kaisel
Triin Talk
Violeta Glück
Urmas Meenbek
Marek Nano
Ainar Toomsaar
Ethel Poolakese
Jaanus Reinvee
Maiu Vahkal
Margus Ott
Õie Orgusaar
Arko Kuns
Andrus Peetvere
Linda Lainvoo
Piret Riim
Kaido Palu
Margus Tamme
Mario Küttmann
Joel Aljes
Kersti Siim
Mart Vernik
Alar Lauk
Indrek Mustimets
Villu Pekka
Harri Puskar
Kai Kikkas
Helen Veski
Rando Sooper
Üllar Kiisk
Robert Bunder