MTÜ Vanaajamaja õppekava

Kinnitatud 03.01.2024

 

Õppekava nimetus: Palkmajade ehitus / Log building

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava kood EHISes: 177597

Õppekava maht: 45 praktilist akadeemilist tundi

Õppekava koostemise alus: Kutsestandard „Puitmajaehitaja”, tase 4“, spetsialiseerumistega Käsitööpalkmaja tootja ja palkmajade renoveerija ning Palkmajaehitaja

 

Palkmajade ehitus

5-päevane koolitus on mõeldud algajatele, kes tunnevad puutööriistu ning soovivad omandada käsitsi palkmaja ehituse esmased oskused. Õppetöö on praktiline ja selle käigus ehitatakse väikest palksauna kalasaba tapiga. 5-päevase kursuse raames jõuab paika panna keskmiselt 2-3 palgiringi, kuid kursuse vältel käsitletakse palkhoone ehitamist ja püstitamist teoreetiliselt aluspalgist kuni müüripalgini.

 

Nõuded õpingute alustamiseks

Vajalik on puutööriistade esmane käsitlemise oskus.

 

Teemad:

 • Puidu kasutamine ehituses
 • Traditsioonilised palkhooned
 • Materjali valik ja ettevalmistus
 • Palkehituses kasutatavad tööriistad
 • Palkide varamine
 • Erinevad tappseotised
 • Spetsiifilised tehnilised lahendused palkehitiste juures

 

Õpiväljundid

Kursuse edukalt läbinud osaleja

 • oskab valida materjali ja seda ettevalmistada
 • tunneb palkehituses kasutatavaid tööriistu
 • oskab varada palki
 • tunneb palkehituse erinevaid palgiseotisi
 • oskab valmistada kalasaba tappi
 • teab palkehitsite spetsiifilisi vajadusi ja tehnilisi lahendusi

 

Õpiväljundite hindamine

Õpiväljundeid hindab kursuse juhendaja mitteeristava hindamise skaalal õpitulemuste saavutamise puhul hindega „arvestatud“ ja ebapiisavate õpitulemuste saavutamise puhul hindega „mittearvestatud“. Positiivse hinde eelduseks on kursusel osalemine ja õppeülesannete teostamine vähemalt 60% ulatuses.

 

Lõpetamise tingimused

 • Kursusel osalemine ja õppeülesannete teostamine vähemalt 60% ulatuses
 • Õpiväljundite hindamine hindele „arvestatud“

 

Väljastatavad dokumendid

 • Positiivse hinde puhul väljastatakse koolituse lõpetamist tõendav tunnistus
 • Negatiivse hinde puhul väljastatakse koolitusel osalemist tõendav tõend

 

Õppekeskkond

Palkmajade ehituse koolitus toimub Vanaajamaja Koolituskeskuses Põlvamaal, Mooste mõisakompleksi renoveeritud kuivatihoones. Lisaks avarale töökojale on keskus varustatud sauna, pesemis- ja riietusruumi, WC-de ning kööginurgaga. Töökoda on varustatud vajalike tööriistade ja isikukaitsevahenditega.

 

Juhendajad:

Margus Palolill on puusepp ja Vanaajamaja palkehituse õpetaja. Tal on loodusteaduste magistrikraad geoloogias (2007). Sündinud ja kasvanud Setumaal, kus traditsiooniline ehitus on endiselt au sees, alustas ta puutööga 2002. aastal. Esialgu huvitasid teda puitkatused, hiljem palk- ja savihooned. Palolille ettevõte OÜ Metsaveere Meistrid teeb nii ehitus- kui puusepatööd. Palolill nõustab palkmajaomanikke Setomaal ja õpetab Vanaajamajas palkehitust aastast 2012.

Ahti Puksa on Vanaajamajas palkmaja ehituse koolitusi juhendanud 2014. aastast. Palkmaja ehituse kogemus on tal aastast 2005 töötades meistrina käsitööna palkmaju tootvates ettevõtetes. Tema ettevõte OÜ Ahkra Palkmajad teostab nii palkhoonete taastamise kui üldehituse töid.

Mikk Mustmaa on lõpetanud TalTechi Tartu Kolledži Ehitiste restaureerimise eriala ja tegutsenud ehituse valdkonnas alates aastast 2008. Tema ettevõte OÜ Majakratt teostab peamiselt palkhoonete taastamise ja palgivahetuse töid. Vanaajamajas on Mikk palkmaja ehituse koolitusi juhendanud aastast 2017.

 

Õppekava kontaktisik

Piret Uus, Vanaajamaja juhatuse liige, info@vanaajamaja.ee