KÜSK nõustajate võrgustik

Projekti nimi: Pärandehituse ja säästva renoveerimise tugivõrgustik

Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Eelarve: 16 759,48 eur, millest KÜSK toetus 14 996,03 eur

Kestvus: september 2015 – detsember 2016

Partnerid: Rahvusliku Ehituse Selts, Säästva Renoveerimise Infokeskus, EVM Maa-aritektuuri keskus, MTÜ Vana ja Väärt

Projekti eesmärk ja tegevused:

Pärandehituse ja säästva renoveerimise tugivõrgustikku kuuluvad vabaühendused annavad vanade hoonete omanikele nõu säästva renoveerimise osas. Tugivõrgustiku arendamise eesmärk on parandada nõuandmise kvaliteeti ja ulatust Eesti piires, koostada ühine tegevuskava ning algatada koostööd ettevõtete, kogukondade ning kohalike omavalitsustega.

Projekti raames korraldatakse vabaühenduste pädevuse tõstmiseks ning nõustamise kvaliteedi hoidmiseks tasemekoolitusi ning pannakse paika organisatsioonide poolt pakutavatest koolitustest ühine koolituskava. Projekti käigus otsitakse ja testitakse koostöö-tegevusmudeleid kohalike omavalitsustega, algatatakse koostöö renoveerimisettevõtetega, kelle tööeetika ning põhimõtted vastavad säästva renoveerimise printsiipidele ning antakse välja säästva renoveerimise juhtumipõhine raamat, kus tutvustatakse häid ja halbu näiteid.

Soovime, et projekti lõppedes oleks teadlikkus Eestile iseloomuliku arhitektuuripärandi ning külamaastike väärtustest kasvanud. Meie ühiseks eesmärgiks on saavutada, et traditsioonilise arhitektuuri kaitse ja säästev renoveerimine oleks Eesti ühiskonnas kõrgelt hinnatud ning loomulik käitumisnorm. Koostöö renoveerimisettevõtetega aitab muuta vanade hoonete taastamise ja säilitamise keerulist ning aeganõudvat protsessi sujuvamaks ning majaomanike jaoks kvaliteetsemaks. Koostöö kohalike kogukondade ning omavalitsustega aitab teadvustada vanade hoonete väärtust ning ehituspärandit ka otsustajate tasandil ning paranevad võimalused miljööväärtuslikke alasid kaitsta.

Sündmused:

Avalikud nõustamispäevad piirkondades

17.09.2016 Viljandi, Piiri tn 1 (korraldaja MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts)

16.09.2016 Kaika küla, Võrumaa (korraldaja MTÜ Vanaajamaja)

16.08.2016 Metsküla, Läänemaa (korraldaja MTÜ Vana ja Väärt)

18.06.2016 Rame küla, Läänemaa (korraldaja MTÜ Vana ja Väärt)

17.06.2016 Antsu talu, Võdivere küla, Torma vald, Jõgevamaa (korraldaja Eesti Vabaõhumuuseum)

17.06.2016 Kõrtsimaa talu, Võdivere küla, Torma vald, Jõgevamaa (korraldaja Eesti Vabaõhumuuseum)

14.06.2016 Mustakurmu küla, Ahja vald, Põlvamaa (korraldaja Vanaajamaja)

11.06.2016 Õisu mõis, Viljandimaa (korraldaja Rahvusliku Ehituse Selts)

4.06.2016 Naha küla, Räpina vald, Põlvamaa (korraldaja Vanaajamaja)

28.05.2016 Paide, Järvamaa (korraldaja Paide SRIK)

7.05.2016 Abjaku küla, Abja vald, Viljandimaa (korraldaja Rahvusliku Ehituse Selts)

14.11.2015 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa (korraldaja Eesti Vabaõhumuuseum)

Tasemekoolitused nõustamisvõrgustiku liikmetele

09.12.2016 Puidukaitsevahendite kasutamine välistingimustes

25.02.2016 Koolitus Eesti taluarhitektuuri eripäradest

11.12.2015 Puitkonstruktsiooni sõlmede ja liidete tugevuse hindamine

29.10.2015 Koolitus puidu tugevusarvutustest

Trükised:

“Näiteid palkmajade taastamisest”, 2016. Koostaja Margus Palolill ja MTÜ Vanaajamaja.
Trükist jagatakse tasuta Vanaajamaja ja EVM Maa-arhitektuuri keskuse koolitustel.