Palgivahetuse kursus – Grupp on täis!

Toimumise aeg: 14.06–18.06.2021

Palgivahetuse kursus 

Grupp on täis! Järgmine palgivahetuse kursus on plaanis 2021 sügisel.

Suuremate palkhoonete puhul ei ole palkide vahetamiseks muud võimalust, kui hoone üles tõsta ja palke alt poolt vahetada. Kursuse raames õpitakse seda tööd vana palelamu näitel, millel lähevad vahetusse alumised palgiread. 

Aeg: 14.-18. juuni 2021

Juhendaja: Ahti Puksa

Osavõtutasu: 294 EUR (sh KM)

Toimumise koht: Kursus toimub objektil Viisli külas, Põlvamaal. Täpne asukoht saadetakse osalejatele.Teemad:

  • hoone olukorra hindamine
  • hoone tõstmine
  • asendusmaterjali valik
  • palkide vahetus – varamine, tappimine
  • proteesimine

Kursuse edukalt läbinud osaleja:

  • Oskab valida materjali ja seda ettevalmistada
  • Tunneb palkehituses kasutatavaid tööriistu
  • Tunneb hoone tõstmise meetodeid
  • Oskab varada ja tappida vahetatavat palki
  • Oskab valmistada ja paigaldada palgi proteesi

Koolituspäevad kestavad esmaspäevast reedeni 9.00-17.00. Õppe kogumaht on 45 praktilist akadeemilist tundi.
Osavõtutasu sisaldab kõigil päevadel lõunasööki.

Lõpetamise tingimused: kursusel osalemine, õppeülesannete teostamine
Väljastatav dokument: tunnistus
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Tutvu õppekavaga

Kaugemalt tulijatele soovitame ööbimiseks:

Mooste Mõisa Külalistemaja 

Vanaajamaja on Töötukassa koostööpartner.
Korraldaja: MTÜ Vanaajamaja, info@vanaajamaja.ee, tel. 566 58117


 

 Koolituse toimumise koht:
Vanaajamaja koolituskeskus