Palgivahetuse kursus – Grupp on täis!

Toimumise aeg: 23.09–27.09.2019

Palgivahetuse kursus 

 

Grupp on täis! Järgmine palgivahetuse kursus mais 2020.
Kuidas taastada palkhoonet ilma seda lahti võtmata? Kuidas käib hoone tõstmine ja alumiste palgiridade vahetus?

Suuremate palkhoonete puhul ei ole palkide vahetamiseks muud võimalust, kui hoone üles tõsta ja palke alt poolt vahetada. Kursuse raames õpitakse seda tööd traditsioonilise Lõuna-Eesti palkaida näitel, millel lähevad vahetusse alumised palgiread. 

Kursus on praktiline. Vajalikud on välitingimustes tegutsemiseks tööriided ja jalanõud (võimalusel turvasaapad), töökindad. Kõik isikukaitsevahendid (kõrvaklapid jm) on kohapeal. Soovi korral võib võtta kaasa oma tööriistu, kuid vajadust selleks ei ole.

Juhendaja: Ahti Puksa

Osavõtutasu: 294 EUR (sh KM)

Toimumise koht: Kursus toimub objektil, vanas talukohas Mooste vallas, Põlvamaal. Täpsem asukoht saadetakse osalejatele.Teemad:

  • hoone olukorra hindamine
  • hoone tõstmine
  • asendusmaterjali valik
  • palkide vahetus – varamine, tappimine
  • proteesimine

Kursuse edukalt läbinud osaleja:

  • Oskab valida materjali ja seda ettevalmistada
  • Tunneb palkehituses kasutatavaid tööriistu
  • Tunneb hoone tõstmise meetodeid
  • Oskab varada ja tappida vahetatavat palki
  • Oskab valmistada ja paigaldada palgi proteesi

Kursus toimub grupi täitumisel (min. 5 inimest).
Koolituspäevad kestavad esmaspäevast reedeni 9.00-17.00. Õppe kogumaht on 45 praktilist akadeemilist tundi.
Osavõtutasu sisaldab kõigil päevadel lõunasööki.

Lõpetamise tingimused: kursusel osalemine, õppeülesannete teostamine
Väljastatav dokument: tunnistus
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised
Tutvu õppekavaga

Kaugemalt tulijatele soovitame ööbimiseks:

Mooste Mõisa Külalistemaja 

Vanaajamaja on Töötukassa koostööpartner.
Korraldaja: MTÜ Vanaajamaja, info@vanaajamaja.ee, tel. 566 58117

 

Palkhoone taastamine

Palgivahetuse kursus

 

 

Koolituse toimumise koht:
Vanaajamaja koolituskeskus