Kogemuspäev Võrus

Toimumise aeg: 04.11.2022

Kogemuspäev: Planeerimis-, projekteerimis- ja ehitustööd
Võru muinsuskaitsealal paiknevas hoones

Värske kuue saanud Katariina kohvikuna tuntud hoone näitel jagavad kogemusi omanik, Muinsuskaitseameti esindaja, arhitekt ja ehitaja.
Muuhulgas on teemaks mälestisele uue hoonemahu lisamine ehk vana ja uue kokkusobitamine nii, et kõik osapooled rahule jääksid. Tutvustatakse uut Võru muinsuskaitseala kaitsekorda.
Läbiviidud ehitustöid tutvustavad objektil restaureerimisprojekti autor arhitekt Karmo Tõra ja palgivahetustöid läbi viinud ehitaja Mikk Mustmaa. Näeb Katariina allee 4 hoonel teostatud fassaadide taastamistöid – hoone on soojustatud, paigaldatud on koopiauksed, uus katus (nii savikivi kui käsivaltsplekk) jne ja ehk õnnestub mõnda hooneossa ka sisse kiigata.

Aeg: 4. november 2022 kell 11-15 

Koht: Võru, Tartu tn 25, 4. korruse saal (pangahoone) ja objektil Katariina allee 4

Kohtade arv on piiratud. Osalemine on TASUTA, kuid vajalik on eelregistreerimine!
Päevakava:
11.00Päeva sissejuhatus ja lühike ülevaade MTÜ Vanaajamaja tegevusest
Mikk Mustmaa
11.1550 aastat Võru vanalinna muinsuskaitseala
Tiina Pettai, Muinsuskaitseameti Võrumaa nõunik
12.00Katariina allee 4 projekteerimis- ja ehitustööd, tehnilised lahendused
Karmo Tõra, arhitekt
13.00Küsimuste/vastuste voor
14.00Katariina allee 4 objektikülastus
Karmo Tõra, arhitekt ja Mikk Mustmaa, ehitaja

Kogemuspäev korraldatakse projekti „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ raames. Projekti finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmist “Kohalik areng ja vaesuse vähendamine”, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein.

Korraldaja: MTÜ Vanaajamaja, info@vanaajamaja.ee, tel. 566 58117

Foto: Aigar Needo


 

 

Koolituse toimumise koht:

Map Unavailable