Vahvärkkonstruktsioonide ehituse kursus – Grupp on täis!

Toimumise aeg: 05.02–09.02.2018

18

Vahvärkkonstruktsioonide ehituse kursus

Juhendaja: Andres Uus
Osalustasu: 246 (sh KM)

Grupp on täis!

Traditsiooniline vahvärk- ehk pruss-sõrestikkonstruktsioon põhineb puittappidel ja -liidetel, mis ei vaja metallühendusi. Eestis on ajalooliselt vahvärki kasutatud eeskätt kirikute, mõisahoonete ja eluhoonete katusekonstruktsioonis. Vahvärkkonstruktsioon on arhitektuurselt kaunis ja tehniliselt mitte liiga keeruline omal käel väiksema hoone, nagu suveköögi, garaaži, lehtla, püstitamiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • puidu kasutamine ehituses
 • vahvärkkonstruktsioonid kui traditsiooniline ehitusviis
 • hoone karkassi osad
 • tööriistade kasutamine
 • tappide märkimine
 • tappide tegemine
 • erinevad jätkseotised

Kursuse edukalt läbinud osaleja:

 • Oskab valida materjali ja seda ettevalmistada
 • Tunneb tappide tegemisel kasutatavaid tööriistu
 • Oskab valmistada vahvärk tappe ja jätkseotisi
 • Teab vahvärkehituse tehnilisi lahendusi

Koolituspäevad kestavad esmaspäevast reedeni 9.00-17.00.
Õppe kogumaht on 45 praktilist akadeemilist tundi.
Osavõtutasu sisaldab kõigil päevadel lõunasööki.

Lõpetamise tingimused: kursusel osalemine, õppeülesannete teostamine
Väljastatav dokument: tunnistus
Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Tutvu õppekavaga

Kaugemalt tulijatele soovitame ööbimiseks:
Mooste Mõisa Külalistemaja (25 eur/öö).

MTÜ Vanaajamaja on Töötukassa koostööpartner.
Korraldaja: MTÜ Vanaajamaja, info@vanaajamaja.ee, tel. 566 58117

Foto: Andres Kaur.

Koolituse toimumise koht:
Vanaajamaja koolituskeskus