Lalsi kirik

Lalsi Püha Nikolause kiriku katuse restaureerimine

Asukoht: Viljandimaa, Kolga-Jaani vald, Lalsi küla (KAART)

MTÜ Vanaajamaja koostöös Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja kohaliku kogukonnaga on algatanud Lalsi kiriku katuse restaureerimise projekti. See on suur väljakutse, kuna tegemist on suurte mahtude ja kõrgustega. Tööd on planeeritud mitme aasta peale.

Kirik on muinsuskaitsealune kultuurimälestis (nr 14541), kuid tal on ka väga oluline ajalooline ja kultuuriline roll siinse kogukonna loos.

Kiriku seisukord

Maakivist 1873. aastal ehitatud plekk-katusega kiriku seisukord on avariiline, katus on aastaid läbi sadanud ja puidust kandekonstruktsioonid on osaliselt hävinud ning laed kohati alla kukkunud.

Planeeritud tööd 2017. aastal

29. mail – 9. juunil toimus Vanaajamaja eestvedamisel rahvusvaheline vabatahtlike workshop, mille raames ehitati kellatorni katuse taastamiseks tellingud kellatorni ümber ja sisse, ehitati kolmekordsed tellingud nelitise laeni, võeti lahti kahjustunud lage, alustati katusekonstruktsiooni puitosade vahetamisega, tahuti järgmiseks aastaks konstruktsiooni jaoks palke, vuugiti maakivist sokliosa, taastati lagunenud sokli ja katuse karniis, võeti lahti ja pandi uuesti kokku kivitrepp, kaeti avariilised katuselekked. Kokku panustati 22 vabatahtliku poolt ca 1000 töötundi.

Sel aastal jätkuvad spetsialistide meeskondadega tööd katuse karniisi parandamisel, kellatorni katusepleki vahetusel ja soklitööde lõpetamisel.

Edasised plaanid

Loodame, et saame sarnase workshopi läbi viia ka järgmisel kevadel, kus suurem rõhk oleks puidutöödel ja tornide katusekonstruktsioonide vahetusel.

Kui sul on mõningased ehitusoskused, soov omandada kogemusi restaureerimise alal töötades koos heade meistritega, panustada ehituspärandi säilimisse ja väikese külakogukonna hüvanguks, siis oled oodatud ühinema rahvusvahelise ehitusmeeskonnaga ja võid endast juba praegu teada anda: SOOVIN OSALEDA VABATAHTLIKUNA

Vabatahtlike meeskonnale on tagatud kogu ehitusperioodi toitlustus ja lihtne öömaja ning kohalik transport. Osaleda on võimalik ka üksikute päevade kaupa.

TOETA ehitusprojekti**

Täname kõiki annetajaid, kelle abiga on restaureerimisprojekti toetuseks kogunenud 2995,35 eur.

Tööde jätkumist on võimalik toetada läbi kiriku koguduse või MTÜ Vanaajamaja. MTÜ EAÕK Lalsi Püha Nikolause Kogudusel on oma allkonto väikeses kohalikus pangas.

Saaja: Leie Hoiu-laenuühistu
SWEDPANK  a/a EE742200001120085603
Selgitus: Lalsi kirik

või

Saaja: MTÜ Vanaajamaja
SEB a/a EE491010220119501011
Selgitus: Lalsi kirik

Täname kõiki, kes on jõu, nõu või rahalise toetusega abiks!

Toetajad

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
MTÜ EAÕK Lalsi Püha Nikolause Kogudus
kohalik elanikkond ja ettevõtted
Eesti Muinsuskaitseamet
OÜ Vana Maja (peatöövõtja)
OÜ Maakivist (kivitööd)
AS Espak Viljandi
OÜ Kero Trading
Kolga-Jaani vald
Riigimetsa Majandamise Keskus (puitmaterjal)
OÜ Hobbiton

Kiriku ajalugu

Lalsi Püha Nikolai kirik asub Viljandimaal Kolga-Jaani vallas Lalsi külas. Kirik on ehitatud aastatel 1871–73 Riia arhitekti G. Scheli tüüpprojekti järgi. Samalaadsed on ka õigeusu kirikud Viljandimaal Arusaare, Penuja ja Tuhalaane, Pärnumaal Uruste ja Pootsi-Kõpu, Tartumaal Kavilda ning Saaremaal 10 kirikut. Kirik ehitati siseministreeriumi rahastamisel, mille aluseks oli 1869. aasta keiserlik otsus õigeusu kirikute ehitamisest Balti kubermangudes.

Bütsantsi stiili matkiv ristikujuline viiepäine kuppelkirik, millest keskkuppel on suurem, on ehitatud maakivist. Nurgatornid on laotud tellistest ja krohvitud. Puidust ikonostaas on kaetud valge õlivärviga ning kaunistused on valmistatud kullatoonis. Kiriku teeb teiste kirikutega võrreldes eriliseks säilinud puidust kellatorn. Kiriku ikonostaas ja aujärje tagune maal tunnistati 2016. aastal kultuurimälestiseks.

Kiriku hiilgeaegadel (aastal 1891) oli koguduses 2618 liiget, tänaseks päevaks on liikmeid ca 100 korda vähem. Kirikut hooldab MTÜ EAÕK Lalsi Püha Nikolause Kogudus (juhatuse liige Marta Suigusaar). Preester on Stefan (Ilon) Fraiman.

Kuni II maailmasõjani oli kirikul ja selle vastas asuval valla koolimajal kohaliku kogukonna elus keskne roll. Vaatamata nõukogudeaegsetele repressioonidele säilis kiriku kogudus ja kirikuhoone. Kiriku kõrval asuv Eesti Vabadussõja ausammas on pühendatud koguduse liikmetele, kes jätsid oma elu võideldes Eesti iseseisvuse eest. Ausammas kõrvaldati nõukogude võimu alguses, kuid 1988. aastal oli see esimene  taaspüstitatud Vabadussõja ausammas. Lalsi kiriku hoone on arhitektuurimälestis, kuid tal on ka väga oluline ajalooline ja kultuuriline roll siinse kogukonna loos.

Projektijuht: Andres Uus, +372 5250 516, andres@hobbiton.ee
Kohaliku kogukonna esindaja: Sven Andreson, +372 555 99 706, sven.andreson@mail.ee

 

** MTÜ Vanaajamaja kuulub  tulumaksusoodustusega MTÜ-de, SA-de ja usuliste ühenduste nimekirja. Juriidiliste isikute poolt meile tehtud annetused on maksuvabad kuni 10% majandusaasta kasumist või 3% palgafondist. Eraisikud saavad annetatud summalt tulumaksu tagasi (TuMS § 49). Vt lähemalt maksuküsimusi.